Άρθρο Γεωργία Ντάτσικα - ''Ανάπτυξη , μεταρρυθμίσεις , Κυβερνητικά ευχολόγια εν όψει Πάσχα''

Ανάπτυξη , μεταρρυθμίσεις , Κυβερνητικά ευχολόγια εν όψει Πάσχα

Αμέτρητες οι κυβερνητικές υποσχέσεις για ανάπτυξη , οι οποίες συμπίπτουν με την προσδοκία ολοκλήρωσης κάθε αξιολόγησης η την αρχή ενός νέου μνημονίου η ακόμη και με την ανεκπλήρωτη επιθυμία αναδιάρθρωσης του Δημοσίου χρέους . Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα με τις περισσότερες αναφορές στην ανάπτυξη , μια λέξη που στην Κυβερνητική ρητορική παραμένει ως γράμμα κενού περιεχομένου .

Στο δυσμενές κλίμα που επικρατεί στην Ελληνική οικονομία , η ανάπτυξη μπορεί να προσέλθει κυρίως από τέσσερις πηγές .

Τις εξαγωγές , την κατανάλωση , τις ιδιωτικές και τις δημόσιες επενδύσεις. Οι εξαγωγές παρά την εσωτερική υποτίμηση , έχουν καταγράψει μόνο οριακές μεταβολές , χωρίς να δίνουν ουσιαστικά αποτελέσματα αύξησης του ΑΕΠ. Η ιδιωτική κατανάλωση συμπιέζεται μεταξύ υψηλής φορολογίας και της απελπισίας των πολιτών ,από την δραματική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις , αποκρατικοποιήσεις κ.λ.π , αυτές παρουσιάζουν μεγάλη χρονική υστέρηση από την δυσκολία της κυβέρνησης να εντάξει τις επενδύσεις στο ιδεολογικό του DNA . Επιπλέον οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να αποδώσουν μόνο όταν έχουμε ξεφύγει από μειωμένη ρευστότητα των τραπεζών και έχουμε εισέρθει σε αναπτυξιακή διαδικασία. Καταλήγουμε αναγκαστικά στις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις , όπου για μεν τις ιδιωτικές επενδύσεις η υπέρμετρη φορολόγηση και το ασταθές οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον που προκαλεί ασφυξία σε κάθε μορφή επένδυσης , ενώ το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια , από 12 δις το 2009 κυμαίνεται σήμερα στα 6 δις ευρώ.

Δυστυχώς οι οικονομικές κρίσεις δεν τελειώνουν με ευχές και πολιτικές ανακοινώσεις. Οι γενικόλογες αναφορές , μόνο επικοινωνιακούς στόχους υπηρετούν. Οποιαδήποτε αναφορά η ευχή για την ανάπτυξη , δεν μπορεί να ληφθεί ως σοβαρή τοποθέτηση , αν δεν συνοδεύεται από ένα κοστολογημένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων , από ένα αξιόπιστο πρόγραμμα φορολογικής πολιτικής για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων με τελικό στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και κατά συνέπεια την μείωση του χρέους , ως ποσοστού του ΑΕΠ .

Συμπέρασμα , η παραμονή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην Κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά την Ελληνική οικονομία , την ανάπτυξη και κατ επέκταση τους Έλληνες πολίτες .-